Management Assessment

Har du den rigtige sammensætning af profiler i dit team/din organisation ?

Peoplement tilbyder ledere og teams en stærk indsigt i og forståelse for hver enkel individs dynamik og potentiale i organisationen og dermed skabe en fælles forståelse af den sande karakter af en organisations ledelse.

Vores konsulenter analyserer og gennemgår styrker og svagheder hos ledere og nøglepersoner (både som individer og i teams) i en organisation. Disse resultater bliver holdt op mod virksomhedens strategi og målsætning. Vi kan derefter give anbefalinger til, hvordan team/organisation bedst sættes sammen for at forbedre kultur og performance.

Herudover er det muligt at danne sig et overblik over eventuelle manglende kompetencer og færdigheder, og evt. kompensere disse ved tiltrækning af nye talenter til organisationen.

Du går ikke galt i byen med Peoplement.

Vi er der for dig uanset hvilken problemstilling, du står med. Sparring, rådgivning og coaching til ledere, medarbejder og arbejdssøgende. Peoplement er altid på dit hold, og vi garanterer dig fortrolig, ærlig og målrettet sparring, hvor vores erfaring som leder, organisationsudvikler og rekrutteringspartner kommer dig til gode.

Holdet bag Peoplement går ind til alle opgaver med passion, nysgerrighed og et særligt ønske om lykkes på vegne af jer som kunde. Derfor arbejder vi hos Peoplement ikke ud fra en skabelon. Vi skræddersyer et forløb, der passer til dig. Vi forventningsafstemmer med dig, så vi har de bedste forudsætninger for hjælpe dig godt videre. 

Fokuseret og målrettet dialog med dig i fokus

Vores ekspertområder

Skal vi ta’ en snak?

Tag kontakt til en af vores konsulenter og lad os i fællesskab finde ud af, hvordan vi kan hjælpe jer videre.