Tilpasning af organisationen – er kommet for at blive…

Vi må forvente hyppigere justeringer af organisationerne i Danmark.

En organisation skal afspejle opgavens natur. Når rammer og opgave ændrer sig med kort varsel, som vi har set det, kræver det et organisatorisk set-up med visionær, velkommunikeret strategi, empowerment, tillid og god kommunikation.

På det praktiske plan stiller det bl.a. krav til organisationens evne til at udvikle og implementere det rigtige design og den rigtige kultur. Rekruttering til organisationen kræver fokus på både faglighed og personlighed, ligesom gennemførelse af opsigelser måske kræver øget grad af professionalisme og nærvær. For virksomhedens employer brand er ikke blevet mindre vigtigt i den nye, evige tilpasning af organisationen. Det stiller krav til ledelse, ledere samt People&Culture-funktionen (HR), hvis vi skal gøre vore organisationer mere forandringsvillige og -duelige på en ordentlig måde.

Derfor et par enkelte spørgsmål du kan stille dig selv:

  1. Har organisationen den struktur og de kompetencer, som løser opgaven nu og klargør os til fremtiden?
  2. Hvilke funktionsområder skal have en ny plads i værdikæde og struktur?
  3. Har jeg de ledere, der skal til for at opnå en høj grad af tillid, kompetence og empowerment?
  4. Har jeg en professionel rekruttering og on-boarding, som sikrer match til fremtidens opgaver og kultur?
  5. Har jeg den gode proces og de trænede specialister og ledere til at gennemføre en ordentlig opsigelsesproces?

Den danske model gør det forholdsmæssigt enkelt (globalt set) at tilpasse organisationer og hvis noget godt skal komme ud af denne situation, kunne det være en opdatering af vore organisationer uden at tabe vores employer brand. Dermed kan vi som organisation og som nation måske tiltrække flere globale virksomheder og investeringer i fremtiden.