Kommunikation sikrer bedre proces og resultat – Tal sammen før I ansætter!

For ikke så længe siden blev vi kontaktet af en virksomhed, som havde måttet afbryde en rekrutteringsproces. Der var ikke en fælles opfattelse af, hvad kandidaten skulle kunne. Vi blev bedt om at hjælpe, for tid var spildt og momentum skulle genetableres. I dag hvor der arbejdes på tværs af funktioner og geografier, er det oplagt at involvere forskellige kollegaer, når en stilling skal besættes;

Ikke alle har samme syn på, hvad der er brug for, og lederen kan sjældent vide alt. Vores erfaring er, at når lederen involverer andre i rekrutteringen, så bliver både proces og resultat endnu bedre. Bliver de samlede input ordentligt kommunikeret vil organisationen sikre sig et nuanceret indblik i rollen, og på den ideelle kandidat.

Når I næste gang skal rekruttere kan I overveje følgende:

  • Har vi indhentet input fra alle væsentlige kolleger og ”touch points” i vores matrix – og lyttet nysgerrigt til forskellige behov i rollen ?
  • Går vi i organisationen i gang med rekrutteringen med en fælles opfattelse af hvad kandidaterne vælges ud fra?
  • Har vi opdateret jobbeskrivelse og annonce med vore konklusioner?

En stærk forventningsafstemning optimerer ikke bare muligheden for succes i rekruttering. Kandidaten får også en mere professionel oplevelse og for den nyansatte betyder det trygheden i en forankret beslutning, ligesom pre- og on-boarding starter et helt andet sted.

God rekruttering derude.