Kampen om it-kompetencerne skærpes: Sådan tiltrækkes og fastholdes de bedste medarbejdere

Den store konkurrence om IT-medarbejdere betyder, at virksomheder kæmper om de samme specialister. Intet i krystalkuglen tyder på, at det bliver bedre i fremtiden, så det handler om at tiltrække og holde fast i de IT-kyndige kræfter.

Op imod 90 pct. af danske virksomheder i den private sektor efterspørger flere IT-medarbejdere. Blandt dem ønsker 36 pct. at øge antallet af IT-medarbejdere med 50 pct. og 10 pct. af virksomhederne ønsker at fordoble antallet. Det viser en undersøgelse fra november 2021 udarbejdet af IRIS Group og HBS Economics for Danske Gymnasier og IDA.

Samtidig viser nye tal fra IT-Universitetet, at der i år netop er optaget 8 pct. færre studerende end i 2021 og 17,5 pct. under optaget af studerende fra 2020.

Vi ser altså, at antallet af optagede studerende indenfor IT styrtdykker – universiteterne kan ikke tilbyde de uddannelsespladser, der er brug for. IT-Universitetets konstituerede rektor, Jens Christian Godskesen, udtaler sig til IT-mediet Computerworld, at den politiske aftale om udflytning af uddannelsespladser gør, ”at der ikke kommer flere pladser i spil i dette årti”.

Konsekvenser for virksomhederne

Manglen på kvalificerede it-medarbejdere vil få konsekvenser til følge for særligt erhvervslivet.

Det giver store udfordringer, når virksomhederne skal realisere stigende krav til cybersikkerhed, opnå ønsket digital omstilling og ikke mindst at realisere ønskede vækststrategier. I værste fald kan virksomhederne ikke opfylde deres vækstpotentiale, da dette kræver yderligere ressourcer for at kunne tiltrække specialister indenfor it.

I Peoplement ser vi tydeligt, at virksomhederne kæmper om de samme IT-medarbejdere. Udbuddet er begrænset, men efterspørgslen er stor. Det betyder blandt andet, at virksomheder enten ikke kan, eller har store udfordringer ved, at tiltrække og fastholde de specialister, der efterspørges.

Rekruttering og fastholdelse af medarbejderne er derfor blevet afgørende parametre, når virksomhedernes øvre ledelse udvikler fremtidige vækststrategier. Det er simpelthen for ressourcekrævende og fagligt risikabelt for forretningen, hvis virksomheden mister it-medarbejdere og ikke formår at hyre tilsvarende ind igen.

Større indsats til tiltrækning og fastholdelse

Peoplement anbefaler:

  • Når I kigger jeres processer igennem – få feedback fra nyansatte medarbejdere for at gøre jeres metodetilgang og kommunikation mere relevant og vedkommende for målgruppen.

Nytilkomne medarbejdere har netop oplevet jeres rekruttering og kan stadig se på virksomheden med et eksternt blik.

  • Hvad får kandidater til at vælge virksomheden til?

I kan have en klar formodning og den vil sikkert være rigtig – på nogle punkter. Men ofte vil en rundspørge blandt målgruppen alligevel give overraskelser. Det handler hele tiden om at have et klarsyn på, hvordan man tager sig ud udefra – særligt i forbindelse med en rekrutteringsproces. Sammenhold det med nuværende medarbejderes syn på virksomheden. Stemmer det overens – og hvad kan ændres?

  • Søg løbende råd og vejledning hos en ekstern rekrutteringspartner.

En ekstern rekrutteringspartner har et stærkt og konstant opdateret kendskab til kandidaternes karrierepræferencer og hvilke afgørende faktorer, der udløser et jobskifte. Desuden vil I altid kunne få konstruktiv kritik på jeres rekrutteringsprocesser, metoder og ledelsestilgang.

  • Kommunikation, kommunikation, kommunikation kan styrke fastholdelsen.  

Vigtigst er at sætte kommunikation i højsædet og i forlængelse af det – husk altid ’Walk the talk’ (og her er vi bevidste om denne fortærskede kliché – men der er nu alligevel noget om det…).

Det er umuligt for virksomheder at holde på alle medarbejdere hele tiden. Fortvivl derfor ikke når dygtige medarbejdere forlader jer, på trods af massive initiativer for fastholdelse. Der vil altid opstå et naturligt behov for nye udfordringer og omgivelser for den enkelte medarbejder.

Bliv frontløber når det gælder rekruttering

Ovenstående anbefalinger vil ikke alene kunne løse de nuværende og tilsyneladende kommende mangler på IT-medarbejdere i virksomhederne (gid de kunne). De vil dog kunne være afgørende for den enkelte virksomhed for at komme foran i feltet, når det gælder rekruttering.

Vi hjælper dagligt virksomhederne med rekruttering, og er stolte af at være med til at sikre, at virksomhederne dermed når sine langsigtede mål.