HR-chefen hører til i topledelsen

Af: Christian Rolin – Managing Partner, Peoplement

De seneste år har HR bevæget sig op gennem kommandovejen og har erobret en plads i topledelsen i mange virksomheder. De virksomheder som endnu ikke har indset tendensen, vil i fremtiden møde store udfordringer med at fastholde og tiltrække den gode medarbejder. Hvis du var i tvivl før Covid-19, bør du ikke længere være det; HR og medarbejdertrivsel danner grundlaget for succes.

Kampen om arbejdskraften er i gang

Manglen på arbejdskraft gør det vigtigere end nogensinde at have en velfungerende HR-afdeling med direkte link til topledelsen. Virksomheden har dermed øget sit fokus på at kunne tiltrække, fastholde og udvikle medarbejderne rettidigt.

Vi ser i dag et skifte i prioriteringen af, hvad der kan tiltrække medarbejdere til virksomheder. Løn, bonus, pension og ferie er ikke længere de afgørende parametre, der er til forhandling. Virksomhederne skal også kunne tilbyde et arbejdsmiljø, der hviler på følgende værditiltag, som HR har ekspertise i;

  • Videreuddannelse og at sikre de rette udfordringer for medarbejderne.
  • Trygt arbejdsmiljø og mental sundhed. Alt andet hæmmer arbejdsglæde og produktivitet.
  • Fleksibilitet. Ved at tilbyde (og videreudvikle tilgangen til) en hybrid arbejdsplads, giver det medarbejderen garanti for balance i privat- og arbejdsliv.
  • Diversitet og inklusion. Innovation og kreative ideer trives langt bedre i et arbejdsmiljø med kollegaer af forskellige typer og baggrunde.

CFO som mellemled kan bremse initiativer

Det er kutymen, at HR-direktøren rapporterer til CFO/økonomidirektøren – og ikke direkte til CEO/direktøren. Det kan give udfordringer, for der kan ofte være stor forskel på, hvordan en økonomidirektør og en HR-chef/personaleleder forholder sig til personalemæssige udfordringer og tendenser.

CFO kan som mellemled bremse initiativer der ellers ville kunne gavne virksomheden. HR-chefen og direktøren (CEO) skal have direkte kontakt for at sikre, at virksomhedens strategier bliver afspejlet direkte i sammensætningen, videreuddannelsen og fastholdelsen af medarbejdere.

HR som del af forretningsstrategien

Vi har lært meget af Covid-19 og her særligt om, hvordan man leder virksomheden gennem en krise og betydningen af håndteringen af forandringer i hverdagen – viljen til fleksibilitet.

Under pandemien var mange tvunget til at arbejde hjemmefra. Det gav virksomhedernes HR-afdelinger store udfordringer. Det blev undervejs meget tydeligt, hvor vigtigt det er, at en virksomheds medarbejdere – på alle niveauer- trives og har det godt.

Hvis medarbejderne ikke trives, kan det ses på bundlinjen. I de sidste par år ser vi derfor en klar tendens til at HR-chefens ansvarsområde er gået fra at være alment driftsservice, til at være en hel central del af forretningsstrategien. Medarbejdernes trivsel er alfa og omega for virksomhedens vækstpotentiale og i yderste instans virksomhedens overlevelse. Der bør derfor være en konkret HR-direktør med naturlig plads i den øverste topledelse for at sikre adgang til virksomhedens øverste leder. Det giver simpelthen mening – for det er jo mennesker – medarbejdere, som yderst attraktiv ressource, der driver virksomhederne til succes.