CIO som mellemleder eller strategisk nøglespiller?

Alle organisationer ved, at IT spiller en stadig stigende rolle. Derfor kan det undre, når vi som konsulenter i stigende grad ser, at CIO-funktionen er begyndt at ændre sig til ”blot” at være en driftschef.

Corona-pandemien har for alvor demonstreret, hvor essentiel en rolle IT spiller i virksomhederne. IT-chefer er blevet nøglepersoner ved centrale udviklingsbeslutninger og deres viden og netværk er afgørende for virksomhedernes vækst og sikkerhed. IT, systemer og teknologien udvikles og forandres konstant og i fortsat øget tempo.

Det giver ustandseligt virksomhederne helt nye betingelser og udfordrer konstant forretningsgrundlag og eksistensberettigelse.

Vi ser det ved virksomhedernes behov for digitale kompetencer forårsaget af den digitale disruption. Virksomhederne øger hvert år budgetterne til sikkerhed, IT-driftssystemer samt cloudløsninger. Dertil kommer nye investeringer til e-handel, værktøjer til dataanalyse samt marketing.

CIO-rollen er derfor hel central og uundværlig ved innovation, investeringstiltag og når det kommer til udvikling af virksomhedernes vækststrategi.

En CIOs viden, erfaring og netværk er derfor et betydeligt aktiv og en værdifuld investering for virksomheden. Det går naturligvis begge veje. Virksomhederne stiller fortsat større krav til CIOs kompetenceområde med en forventning om fx ressourcemæssigt afkast, øget vækst mv.

Mens CIO’s tidligere rolle var at opbygge og drive omkostningseffektiv IT-infrastruktur sammen med automatisering af forretningsprocesser, forventes de nu at forudsige virksomhedens behov – og dermed have betydelig indflydelse på investering, dertil kommer øget fokus på omsætningsvækst, kundeoplevelse og ikke mindst databaseret indsigt.

Det til trods, ser vi som konsulenter alligevel ofte, at CIO er placeret i organisationen som en form for driftschef, typisk under CFO.

En plads ved bordet

CFO’s udvikler virksomheden ud fra styringsværktøjer baseret på ROI og cost-benefit-analyser. Det er unægteligt vigtigt når forretningen skal vedholdes og vækstes. Men for at sikre innovation på tværs af virksomhedens organisation, kan en CFO som gatekeeper mellem CIO og CEO risikere at hæmme virksomhedens samlede innovationshøjde.

Når CIO kun rapporterer til CFO skabes et unødigt hierarki, hvorved vigtig viden med betydning for virksomhedens sikkerhed, vækststrategi og vækstpotentiale risikeres at gå tabt. En CIO bør derfor altid have en fast plads omkring bordet på direktørens kontor.

Vi ved naturligvis at ikke én løsning kan generaliseres til alle virksomheder. Men i langt de fleste tilfælde giver det bedst mening, når en CIO rapporterer til den person, hvis hovedfokus er virksomhedens overordnede strategi – nemlig CEO.