IT Projektchef – Team Olivia Danmark

Team Olivia Danmark er en del af en af Skandinaviens største velfærdskoncerner og omfatter i alt 13.000 medarbejdere i Sverige, Danmark og Norge.

I Danmark varetages services for kunder på markedsområderne: Personlig Assistance (handicaphjælp), Omsorg (skoler og bosteder for børn og unge) samt Hjemmepleje. Hvert markedsområde er repræsenteret ved varemærker/selskaber, som er kendt af borgere og kunder (Olivia Danmark, Focus People, Søbæk Skole, Opholdsstederne Søbæk og Omsorg Sjælland).

Alle selskaber er en del af Team Olivia Danmark, hvor der samlet set omsættes for ca. 750 MDKK årligt. Team Olivia Danmark er dermed også blandt de største velfærdsvirksomheder i Danmark, og repræsenterer en bred portefølje af services, som leveres af ca. 2.100 medarbejdere.
Læs mere om Team Olivia på: www.teamolivia.dk

Baggrund for rekruttering

Team Olivia står overfor en større transformation i forhold til implementering af nye systemer og processer samtidig med, at man ønsker at optimere på organisationsstruktur/rapporteringslinier i IT-afdelingen. Til det formål er det besluttet at oprette en ny stilling som IT Projektchef, som med direkte reference til virksomhedens CFO, vil blive ansvarlig for udvikling og implementering af en række IT-projekter samt få det ledelsesmæssige ansvar for et team bestående af i dag 3 IT-support medarbejdere.

Rollen:

IT Projektchefen bliver ansvarlig for udvikling og implementering af en række IT-projekter. Derved får IT Projektchefen også afgørende indflydelse på de forandringer, vi skaber i processer og systemer både nu og fremover.

Det er IT Projektchefens ansvar, at lede projekternes IT-spor i forhold til såvel interne IT-ressourcer udover samt eksterne konsulenter. Det er IT Projektchefens ansvar at sikre prioritering og styring af projekterne samt lede IT-afdelingen i disse forandringer.

IT Projektchefen har ansvaret for at samarbejde og koordinere projekterne med koncern IT-funktionen i Sverige, projektcheferne i Danmark samt holde fast i en robust og effektiv struktur for projekterne og de transformationer, som implementeringen af disse medfører. Det er dermed IT Projektchefens ansvar, sammen med de øvrige Projektchefer, at vedligeholde roadmap, sikre overblik samt drive og lede den samlede projektportefølje, og dermed succesfuld gennemførelse af forretningskritiske projekter.

Det er væsentligt, at IT Projektchefen forstår at holde momentum og fremdrift i projekterne samt har et særskilt fokus på værdiskabelse for forretning. Det er ligeledes IT Projektchefens ansvar at styre projekternes økonomi, sikre høj kvalitet i leverancen af projekterne og effektiv implementering.

De primære ansvarsområder og opgaver vil være – men ikke begrænset til:

 • Styre IT-afdelingens projektportefølje
 • Håndtere projekter i samarbejde med de øvrige Projektchefer, topledelsen samt koncern PMO
 • Involvere ledere og medarbejdere i organisationen
 • Involvere og samarbejde med interne og eksterne interessenter
 • Tæt samarbejde og koordinering med Koncern IT i Sverige
 • Sikre værdiskabelsen af projekterne
 • Ledelse af IT-afdelingen
 • Rekruttering/udvælgelse af og daglig ledelse af eksterne konsulenter i samarbejde med CFO’en
 • Fastlægge, planlægge og levere i henhold til rammer for projekterne
 • Drive og facilitere implementeringen af projekterne
 • Sikre høj kvalitet i projektets leverancer
 • Opretholde et højt informationsniveau i forhold til interne interessenter
 • Rapportere til styregrupper og direktionen

Det er en unik mulighed for at indgå i et sammenhold i en stærkt værdidrevet virksomhed, som er anerkendt i sin sektor og drevet professionelt, hvor ordentlighed og kvalitet er i højsædet.

Succes kriterier

Den nye Projektchef vil overordnet set blive målt på sine evner til at lede, motivere og skabe resultater sammen med ledergruppen og sin organisation ift. de ansvarsområder, som er defineret i rollen. Mere specifikt kan nævnes:

 • Projekterne leveres inden for rammerne af projekterne
 • Implementering af projekterne sker med tilfredshed i organisationen
 • Projekterne har en positiv og målbar effekt på administrative systemer og rutiner

Faglige Kompetencer & Erfaring

IT Projektchefen har en omfattende erfaring med ledelse af større projekter og særligt IT-projekter og transformationer. IT Projektchefen har erfaring med forretningskritiske projekter og digitalisering af processer. Det er væsentligt, at IT Projektchefen har erfaring med økonomisk styring af projekter samt mestrer relevante redskaber til projektledelse og -styring.

Det er vigtigt, at IT-Projektchefen har erfaring med projektledelse i servicebranchen eller lignende driftstung organisation. IT Projektchefen skal forstå samt drive projekterne i den kontekst, som ledere og medarbejderne arbejder i.

IT Projektchefen skal have kommerciel forståelse og en forretningsmæssig tilgang til projekterne. Det er vigtigt, at IT Projektchefen er en stærk formidler med forståelse for forandringskommunikation og -ledelse.

Det foretrækkes, at IT Projektchefen har en akademisk baggrund og/eller relevant uddannelse inden for projektledelse.

Der søges en Projektchef, som er involverende, støttende og motiverende kombineret med en evne til at lede gennem andre og uddelegere, når det er nødvendigt. Der fordres dansk og engelsk sprog i skrift og tale på forhandlingsniveau. Endelig lægges der vægt på følgende elementer:

 • Meget erfaren, selvhjulpen og selvstændig i sin ledelsesform
 • Struktureret, analytisk og løsningsorienteret
 • God sparringspartner og team player med gode samarbejdsevner
 • Høj integritet, proaktiv, er vedholdende og ansvarsbevidst
 • Høj præcision og kvalitet i leverancer
 • Humoristisk sans og en uhøjtidelig tilgang

Team Olivia tilbyder

Du bliver ansvarlig for et top-engageret team, hvor vi forsøger at have det sjovt, imens vi arbejder effektivt.
Du får mulighed for at arbejde under meget frie rammer og sætte dit præg på IT-teamets arbejdsform og udførelse. Alle vores virksomheder beskæftiger sig primært med menneskelige relationer, og som IT Projektchef får du mulighed for at bidrage til, at mennesker, der har brug for hjælp, får en bedre hverdag.
Vi tilbyder dig attraktivt ansættelsesvilkår og et godt uformelt arbejdsmiljø bl.a. meget andet med gode parkeringsforhold og frokostordning.
Din arbejdstid kan i stor udstrækning tilpasses dine ønsker og hjemmearbejde er muligt 1 – 2 dage om ugen i det omfang det giver mening, men vi vil også rigtig gerne være sammen med dig på kontoret i Herlev 3 – 4 dage om ugen.
Arbejdssted bliver på selskabets hovedkontor i Herlev.

Ansøgning:

Upload din ansøgning og dit CV via linket:  Her.

For mere information:

Kontakt gerne Partner, Christian Rolin, Peoplement Executive Search, hvis du spørgsmål til opgaven.
Mobil: +45 2216 2715
Mail: rolin@peoplement.dk

Om Peoplement

Peoplement er en anerkendt dansk virksomhed indenfor search/rekruttering og lederudvikling. Vi arbejder i krydsfeltet mellem headhunting og udvikling med skabelsen af velfungerende teams, der understøtter vores kunders forretningsmål og kandidaters udvikling.

Peoplement P/S
Strandvejen 100
2900 Hellerup