Analyse Konsulent til Fødevareforbundet NNF

Fødevareforbundet NNF ønsker at udvide og optimere på Ledelsesinformationen i forbundet med henblik på at sikre en større indsigt og viden, blandt andet omkring medlemstilgange og afgange.

Til det formål ønskes ansat en ny medarbejder med titel af Analysekonsulent, som vil få base på hovedkontoret i København og indgå i et team på i alt to medarbejdere. Analysekonsulenten vil få en direkte reference til Sekretariatslederen for Organisation- og Administrations-sekretariatet. Analysekonsulenten vil også udføre opgaver på vegne af den politiske ledelse i forbundet, herunder primært for den kongresvalgte Forbundssekretær for Organisation & Administration. Analysekonsulentens opgaver kan opdeles i tre hovedkategorier:

1. Ledelsesinformation og analyser af medlemsudviklingen

Den væsentligste opgave for analysekonsulenten vil være, på baggrund af de forskellige kilder, at samle relevant ledelsesinformation til forbundets politiske og administrative ledelse, herunder udarbejdelse af rapporter vedr. medlemsudviklingen, organisationsgrad, medlemsfastholdelse. På et mere operationelt plan kan nævnes flg. opgaver:

 • Medlemsudvikling – branche, afdelingsområde, alder, køn
 • Medlemstal på kontingentkategorier
 • Overflytninger fra andre forbund/de gule (a-kasse og forbund)
 • Fraflytninger til andre forbund/de gule (a-kasse og forbund)
 • Tilflytninger fra andre forbund/de gule
 • Årsager til udmeldelse
 • Særlig udvikling på enkelte virksomheder (f.eks. når der er indgået OK)
 • Ledighedstal – branche, afdelingsområde, alder, køn
 • Samtaler med jobcentre, intern jobformidling m.v.
 • Udledt statistik på virksomheder med firmatræk (eks. udskiftning af medarbejdere)
 • Antal igangværende og afsluttede A-skadesager (brancheopdelt)
 • Antal igangværende og afsluttede faglige sager (brancheopdelt)
 • Elev/lærlinge statistik, herunder faglige sager

2. Medlemsanalyser og ad-hoc analyser

Analysekonsulenten vil skulle arbejde med forbundets medlemsundersøgelser, bl.a. kontinuerlige tilfredshedsanalyser. Konsulenten vil desuden have ansvaret for gennemførelse af ad-hoc analyser, der kan understøtte forbundets faglige eller politiske behov. Det kan være analyser baseret på egen indhentning af data, men kan også være i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

3. Gennemgang af politiske udspil, analyser og nøgletal

Analysekonsulenten vil få til opgave at varetage analyser af politisk karakter. Herunder gennemgang af politiske udspil, analyser fra andre interesseorganisation eller ministerier mm.

Generelt set ønskes det også, at der afsættes tid til at arbejde med data for at hjælpe med at finde ud af interessante sammenhænge og muligheder, man måske ikke har været opmærksom på tidligere.

Den ideelle kandidat

For at få succes i rollen er det vigtigt, at kandidaten kan se vigtigheden/værdien af opgaven for forbundet – altså har den brede forståelse for organisationen og hvad den står for. Det er også vigtigt, at analyse-konsulenten er god til at skabe relationer indenfor forbundet samtidig med at fokus kan holdes på løsning af de stillede opgaver.

Analysekonsulenten bør have en interesse i at skabe en udvikling i området og optimere på den gængse ledelsesinformation, således at forbundet står stærkere i forhold til at tiltrække og fastholde sine medlemmer, samtidig med at forbundet i højere grad kan præge udviklingen indenfor de respektive fagområder.

Faglige kompetencer:

 • En Bachelor eller kandidatgrad fra RUC, CBS eller lignende
 • Analytiske kompetencer og erfaring
 • Kommunikative kompetencer – evner at formidle større datagrundlag til læser/bruger
 • Kan kommunikere tal letforståeligt
 • God forståelse af statistik
 • Gode IT-kundskaber (excel superbruger, statistikprogrammer, BI-systemer (evt. Modulus)

Fødevareforbundet NNF tilbyder

Mulighed for at sætte et personligt og professionelt aftryk i en central rolle indenfor en af Danmarks meget betydningsfulde fagforbund med følgende elementer:

 • Høj grad af selvstyring og indflydelse – stort råderum indenfor de givne rammer
 • Et positivt, socialt og fagligt spændende arbejdsmiljø
 • Engagerede og involverede kolleger
 • En visionær organisation og med spændende strategiske projekter

Fødevareforbundet, NNF, er a-kassen for dem, som arbejder indenfor nogle af Danmarks vigtigste brancher: bager, slagter, mejeri, sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien. Forbundet har cirka 20.000 medlemmer. Hovedkontoret ligger i København, og der er lokalafdelinger i Ringsted, Odense, Esbjerg, Horsens, Holstebro og Aalborg.

Sådan kommer du i proces til stillingen

Synes du, at stillingsprofilen passer til dig, så upload gerne dit CV og ansøgning hurtigst muligt via linket nedenfor.

Du kan søge stillingen HER (link).

Har du nogle spørgsmål til stillingen kan du kontakte Partner, Birgitte Olrik, på mail: birgitte@peoplement.dk eller tlf. 51501303. Mærk din mail: ”Analysekonsulent, NNF”. Vi indkalder løbende til interviews.

Om Peoplement

Peoplement er en anerkendt dansk virksomhed indenfor search/rekruttering og lederudvikling. Vi arbejder i krydsfeltet mellem headhunting og udvikling med skabelsen af velfungerende teams, der understøtter vores kunders forretningsmål og kandidaters udvikling.

Peoplement P/S, Strandvejen 100
DK-2900 Hellerup – www.peoplement.dk